PS2 Top 5

Sponzorujeme

Zajímavosti


Obchodní podmínky

1.    Provozovatelem internetových stránek (prodávajícím) je firma SERVISMAX s.r.o.

2.    IČO: 724230880  DIČ: CZ24230880

Sídlo(kancelář): SERVIS- KONZOLI , Praha 2,  Karlovo náměstí 29,  120 00.
Prodejna:
Karlovo nám. 29, 120 00 Praha 2

3.    Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu. Cena výrobku vždy odpovídá ceně,která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku (do ceny je již zahrnut i poplatek za likvidaci historického elektroodpadu).

4.   Při objednání vyplní objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako soukromá osoba (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ). Vybere způsob platby a dodávky zboží.

5.  S uvedenými osobními údaji kupujícího bude prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma zpracovatele, kterého prodávající pověří zpracováním údajů. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno,dodací adresa, telefon). Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese info@gamesparadise.cz

Po odeslání objednávky zákazník obratem obdrží potvrzení přijetí objednávky a v případě,že zvolí dodávku Obchodním balíkem Č.P.,nebo jinou formu expresní dopravy, bude kontaktován pracovníkem přepravní společnosti v den doručení..V případě že nebude zákazník na uvedené adrese ani telefonicky k zastižení,bude mu do schránky vloženo oznámení o uložení zásilky.
              
6.  Pokud se zákazník rozhodne pro platbu na účet, bude s ním termín dodávky do domu dohodnut po připsání peněz na účet prodávajícího.

7.  Objednávku může kupující zrušit nejpozději jeden den před expedicí zboží ze skladu, na telefoních číslech 602 444 421 nebo 602 846 421

8.  Způsob úhrady zboží je možný buď hotově,na dobírku nebo platbou na účet prodávajícího (smlouva). Číslo účtu je vedený u GE Money Bank, Praha. Pokud se zákazník rozhodne pro platbu na účet, bude mu zboží rezervováno po dobu 5 dnů od potvrzení objednávky

9.  Způsob dopravy – na nejbližší poštu nebo dodávka do domu, která probíhá ve všední dny v době od 08:00 do 18:00.K tomu je zapotřebí zadat do objednávky telefonní číslo,na kterém Vás řidič přepravní společnosti může zastihnout.Pražští zákazníci mohou využít také dopravu formou rozvozu.

10. Při převzetí zboží kupující překontroluje neporušenost obalu, případně ochranné lepící pásky .Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

11. Spolu se zbožím kupující obdrží Fakturu – daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, dokladem o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list, pokud není přiložen.

12. Kupující se může rozhodnout pro osobní odběr zboží. V takovém případě mu prodávající rezervuje zboží dva dny od potvrzení objednávky. Kupující má právo si v případě osobního odběru zboží prohlédnout, kde uzavře s prodávajícím kupní smlouvu a vybrané zboží uhradí. Taková smlouva pak není smlouvou sjednanou na dálku ve smyslu § 53 zákona č. 40/1964 Sb.-občanský zákoník…

13. Záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (zejména § 616 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.- občanský zákoník) a platným Reklamačním řádem firmy ITS SERVISMAX s.r.o.
 
14. V souladu se zákonem 367/2000 Sb odst. 640/1964 Sb.-občanský zákoník, § 53 odst. 7 má soukromá osoba kupující (ne však podnikatel–osoba, která při uzavírání  a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo odstoupit od smlouvy do14 dnů od převzetí zboží. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na kupující,kteří si zboží vyzvedli osobně,postupem podle čl. 12 těchto Všeobecných obchodních podmínek a to bez ohledu na skutečnost, že si zboží objednali na http://www.gamesparadise.cz/ . Odstoupení musí být učiněno tak,že kupující doručí prodávajícímu písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy, a to e-mailem na info@gamesparadise.cz ,nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zakoupené zboží kupující doručí na své vlastní náklady na adresu, kterou mu sdělí prodávající po obdržení e-mailu.Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí kupujícím, a to včetně veškeré  dokumentace (záruční list, návody…) a příslušenství. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní,  prodávající odešle peníze na účet kupujícího nejpozději do 14 dnů od doručení zboží na adresu prodávajícího.Pokud by vrácené zboží bylo jakkoliv poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody,kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně.

15.    Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží. Před odstoupením je však prodávající povinen pokusit se kontaktovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

16.    Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu potvrzuje souhlas s platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

www.gamesparadise.cz   

Specializovaný e-OBCHOD s videohrami


Dodatek k nákupnímu řádu

Storno poplatky, smluvní pokuta


1. Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednané a posléze vrácené zboží dodavateli, poštovné, balné apod. do max.výše 500 Kč) a to nejpozději do 14 dnů od zaslání storno faktury formou platebních informací na email zákazníka. V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele a pohledávka spolu s pokutou 500 Kč bude podstoupena advokátní kanceláři k vymáhání.

2. V případě nevyzvednutí zásilky si prodejce sjednává právo účtovat smluvní pokutu a to ve výši 500,- Kč a dále zaplacení poštovného a balného. Tato smluvní pokuta bude postoupena k vymáhání advokátní kanceláři.

3. Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky do 7 dnů od prvního neúspěšného pokusu o doručení a za předpokladu, že dojde k převzetí bude smluvní pokuta prominuta a dojde pouze o navýšení celkové ceny zásilky o cenu poštovného dle platného ceníku.

Dne 10.1.2013 v Berouně